tse-tse-art
galerie voor hedendaagse Afrikaanse kunst

NL

Tse-tse-art Gallery organiseert van 11 maart tot 29 april 2011 een tentoonstelling van werken van de Senegalese kunstschilders Ibrahima Kebe, Moussa Sakho en Seyni Gadiaga in het conferentiecentrum Espace Jacqmotte van het BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel. Te bezoeken van maandag tot vrijdag, van 10u tot 17u.

BTC, Belgisch ontwikkelingsagentschap, stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Medewerkers in Brussel en in het buitenland begeleiden ruim 300 ontwikkelingsprojecten in een twintigtal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Uitleg Kunstenaars

FR

Tse-tse-art Gallery organise, du 11 mars jusq’au 29 avril 2011, une exposition d’ œuvres des peintres Sénégalais Ibrahima Kebe, Moussa Sakho en Seyni Gadiaga dans le centre de conférence Espace Jacqmotte de la CTB, 147 rue Haute, 1000 Bruxelles. A visiter du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

La CTB,l’agence belge de développement, mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté dans le monde. Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger appuient plus de 300 projets de coopération dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Explication artistes

ENG

Tse-tse-art Gallery organises from 11 March to 29 April 2011 an exhibition af art work from the Senegalese painters Ibrahima Kebe, Moussa Sakho en Seyni Gadiaga in BTCs Espace Jacqmotte Conference Center, rue Haute 139, 1000 Brussels. Visiting from Monday to Friday, from 10 a.m. to 5.00 p.m.

BTC, the Belgian development agency, mobilises its resources and its expertise to eliminate poverty in the world. Its staff members in Brussels and overseas support more than 300 cooperation projects in some 20 countries in Africa, Asia and Latin America.

link BTC-CTB

terug naar overzicht