tse-tse-art
galerie voor hedendaagse Afrikaanse kunst

Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU

Is geboren op 29 augustus 1976 in Brazzaville, Republiek Congo.

Sinds haar kinderjaren werd ze ingewijd in de schilderkunst door haar vader, de schilder David MAKOUMBOU. Vanaf 1989 heeft ze zich ten volle geëngageerd in de kunst. In haar schilderijen en beeldhouwwerken legt ze vooral de nadruk op de traditionele sociale activiteiten van de Afrikaanse vrouw. Voor haar olieverf schilderijen gebruikt ze vooral het schildermes. Haar werken zijn realistisch en kubistisch van stijl. Sinds 2002 heeft Rhode Makoumbou talrijke beeldhouwwerken gemaakt in samengestelde materie (zaagsel  en houtlijm op een metalen structuur). Ze stellen inlandse beroepen voor die dreigen te verdwijnen. Sommige beelden zijn 3 meter hoog en zeer indrukwekkend.

Ze beschouwt zichzelf als een kunstenaar-archivaris van de maatschappelijke en culturele waarden van Afrika in het algemeen, en Congo in het bijzonder. In haar interviews spreekt ze zich dikwijls uit over het respect voor de ideologische waarden van het individu en van de culturele diversiteit. Ze heeft steeds veel belang gehecht aan het kunstgevoel en aan de relatie tussen de kunstenaar en zijn publiek. 

Vanaf 2003 is Rhode een veelbelovende internationale loopbaan begonnen. Zij exposeert nu in de ganse wereld.

"We zijn allen Mensen die deel uitmaken van de planeet Aarde, maar we zijn allen bewust van onze verschillen.

Deze verschillen zijn onder meer het gevolg van sociale, culturele, religieuze en klimatologische omstandigheden die onze lange menselijke geschiedenis hebben gevormd. Het is interessant te spreken over ieders culturele identiteit. Niet als een tegenstelling, maar als een verrijking van de wereld waaraan  de culturele diversiteit aan de basis ligt.

We kunnen niet spreken van culturele identiteit zonder het te hebben over culturele diversiteit. We moeten blijven vechten om onze ideologieën te beschermen en te versterken, zeker ten opzichte van de negatieve gevolgen van de mondialisering die alle mensen tracht te uniformeren. Ik heb ervoor gekozen de dagelijkse activiteiten in Afrika in mijn werk voor te stellen en dan vooral die van vrouwen. Het is een persoonlijke expressie van één van de rijkdommen van ons continent. Men moet zich steeds openstellen voor anderen en zich laten beïnvloeden door de meest interessante en authentieke ontwikkelingen in de wereld en  ze daarna integreren in de specifieke tradities van onze volkeren en de stichters uit het verleden.

De Afrikaanse artiesten zullen zich integreren in de mondialisering door hun technieken te verfijnen vanuit de eigen culturele wortels.

Mijn doel is te vertrekken van de tradities, die me omringen sinds mijn geboorte, om mijn werk, het dagelijkse leven, maar ook het geluk en het ongeluk dat ons elke dag omringt, tot zijn recht te laten komen.Ik vind het belangrijk voor een artiest(e) om zijn of haar tijdsperk te vertegenwoordigen door werken te creëren die naar moderniteit neigen zonder het verleden te verwerpen en door creatieve beroepen op te waarderen."

Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU Brazzaville. Mei 2006

officiële website

terug naar overzicht