tse-tse-art
galerie voor hedendaagse Afrikaanse kunst

Populaire kunstschilders uit Kinshasa

Chéri Samba, de vader van de populaire Congolese schilderkunst, stelt dat deze kunstrichting kan worden aanzien als de uitdrukking van het volk die een boodschap draagt voor dat zelfde volk.

De schilders uit Kinshasa staan en leven volop in de maatschappij met wie ze wel en wee delen. Hun stijl kan tot die van de naïeve schilderkunst gerekend worden. Velen hebben geen academische opleiding gehad. De meeste zijn autodidact of hebben een zekere schoolse maar onvolledige opleiding genoten. Ze zijn dikwijls gevormd door de ateliers van “oudere meesters”, waarna ze hun eigen weg hebben gebaand. Ze ontwikkelden een eigen persoonlijkheid, een eigen en apart palet, een persoonlijke thematiek. Die thematiek is vaak heel duidelijk, de boodschappen onverbloemd. De schilder vertelt een duidelijk verhaal met in vele gevallen toegevoegde verklarende teksten. De kleuren zijn hevig, de figuren wel omlijnd. Humor vindt men vaak terug.

De schilder schuwt geen enkel maatschappelijk thema. Het gaat om het leven van de gewone man en vrouw in Congo, dat zeer realistisch uitgebeeld wordt. Omwille van de humor en het feit dat de schilder zijn boodschap duidelijk wil stellen, worden de situaties vaak uitvergroot. De problemen die verbonden zijn met het gezin, het huwelijk, het seksuele leven, worden overvloedig geïllustreerd. Sociale gebreken van de stad worden gehekeld: het gebrekkig openbaar vervoer, de pesterijen van de politie, straatkinderen, de corruptie. De gebeurtenissen die de politieke evolutie van Congo kenmerken zijn eveneens een onuitputtelijke inspiratiebron voor de schilders van Kinshasa.

Wij zijn trots om U als eerste galerie in Gent een mooie en waardevolle selectie Congolese populaire kunst te kunnen aanbieden. Deze selectie geeft tevens een overzicht van de eigen stijl van de verschillende kunstenaars en van de diversiteit in thema’s die ze uitbeelden.

terug naar overzicht